Bouppteckning & Dödsboanmälan

Bouppteckning:

Inom 3 månader efter dödsfallet ska en bouppteckning vara påbörjad.

Vi samarbetar med Anne Östrand på Östrand boutredning.

Dödsboanmälan:

I de fall där de saknas ekonomisk täckning för en begravning där den avlidne inte äger några fastigheter eller bilar o.s.v. Kan man ansöka hos kommunen om hjälp.

Vi kan därefter hjälpa er att planera och ordna begravning som vanligt. Ring kommunens växel på 0970-81 80 00. Be att få komma till någon som har hand om dödsboanmälan.

juridik